ESG - bæredygtighed

ESG - bæredygtighed

I DK Trading vil vi drive virksomhed på en måde, hvor vi tager ansvar for klima, miljø og mennesker samtidig med, at vi tager ansvar for vores virksomhed.

Derfor har vi udviklet en strategi for bæredygtighed.

Fundamentet i vores forretning er fødevarekvalitet og vores kunders ønsker. Vi vil gerne udvikle os sammen med dem. Derfor opfatter vi også bæredygtighed som en mulighed for at udvikle os til gavn for vores kunder, medarbejdere, og vores forretning.

I vores bæredygtighedsstrategi har vi valgt at fokusere på emner, der er centrale for vores forretning, og hvor vi kan gøre den største forskel. Vores prioriterede fokusområder er ansvarlig sourcing, ansvarlig drift og ansvarlig arbejdsplads. For hvert fokusområde, har vi prioriteret 3-4 indsatsområder.

DK Trading - FNs Verdensmål
Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel

En attraktiv arbejdsplads hænger naturligvis sammen med en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles.

God arbejdsgiver
Vi er en kontorvirksomhed, og vi vurderer, at der er lav risici i forhold til arbejdsulykker. Vi sætter fokus på arbejdsmiljø ved at afholde personalearrangementer, udføre APV, tilbyde kurser og uddannelse.

Desuden har vi en hjertestarter installeret.

Lokalsamfund
Som virksomhed i Esbjerg er vi en del af vores lokalsamfund. Vi har 10 medarbejdere, der alle bidrager til lokalsamfundet. Vi tager hensyn til vores naboer omkring vores kontorvirksomhed, og vi forventer også af vores leverandører, at de viser hensyn til deres lokalsamfund.

God selskabsledelse
Vi har en intern personalehåndbog, politikker for etik, personaleansvar, kundefokus, miljømæssig ansvarlighed, krav til produkter og sikkerhed.

Vi ønsker generelt at være en virksomhed, der lever op til alle lovkrav der rettes mod os og vores produkter. Og vi gør hvad vi kan for at være gennemsigtige, og generelt at være en god virksomhed for samfundet.

Ansvarligt forbrug og produktion

DK Trading er en fødevare-importvirksomhed og leverer fødevareprodukter til foodservice, industri, detail og eksportkunder.

Fødevaresikkerhed
Vi har et bredt netværk af producenter, hvor vi indkøber fjerkræ og kød, fisk og skaldyr, brød og kager samt grøntsager. Vi stiller krav til vores leverandører om fødevaresikkerhed og gennemsigtighed, og at de følger national og international lovgivning.

Vi fokuserer på fødevaresikkerhed og er IFS-higher level certificerede.

Leverandørstyring
Vi har bl.a. udarbejdet et leverandør-spørgeskema samt en Code of Conduct, hvor vi stiller krav til, at vores leverandører overholder alle internationale menneskerettigheder mm.

Vi har fokus på at nedbringe klimabelastningen fra vores transport af varer gennem fokus på større transporter og færre afvigelser.

Bæredygtigt sortiment
I takt med at vores kunder efterspørger certificerede produkter, såsom Fairtrade og økologi, vil vi øge vores fokus og udvide vores sortiment. Vi sælger i dag bl.a. økologisk brød. Proaktivt vil vi rådgive vores kunder til at tage mere bæredygtige valg. Vi vil øge vores fokus på lokalproducerede varer for at reducere transport til afsætningsmarkederne og dermed CO2-udledninger fra transport.

Ansvarligt forbrug og produktion
Klima-indsats

Klimaindsats

Vi ønsker at reducere vores egen negative påvirkning på klimaet og miljøet.

Energi
Vores egne bygninger består af et administrationskontor. Lagerpladser lejer vi hos lagerhoteller.

Vores varmeforsyning i vores administrationsbygning består af fjernvarme.

Transport
Vores bilflåde er begrænset. Vi har ingen lastbiler, varevogne eller trucks, da vi benytter eksterne transportfirmaer og lagerhoteller. Vi har fokus på at planlægge transporten af leveringer, så vi kører færrest mulige kilometer.

Affald
Vi sorterer vores affald efter lovkravene. Vi har fokus på at genbruge materialer og benytte genbrugspap og papir i vores administration. Vi har desuden fokus på at reducere brugen af plastik i emballagen.

Klima Vi forudser, at vi i fremtiden skal øge vores fokus på at indsamle data for vores egne og vores værdikædes klimaemissioner, og vi vil også gerne udregne vores samlede CO2-udledninger.

Kan vi hjælpe dig?

Har du spørgsmål, eller ønsker dig rådgivning, så tag hellere end gerne kontakt til os.